Дорнод аймаг

ДОРНОД АЙМГИЙН НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

БАЙГУУЛАХ ШИЙДВЭР: “Насан туршийн боловсролын төв байгуулах тухай” аймгийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/286 тоот захирамж гарсан бөгөөд одоогоор албан ёсоор төв байгуулагдаагүй байна

НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТОГТОЛЦООНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ :

Дорнод аймгийн 14 суманд Ерөнхий боловсролын сургуулийг түшиглэсэн 16 нэгжид нийт 16 багш ажиллаж байгаагийн 2 нь эрэгтэй багш, НТБ-ын нийт багшийн 7  нь  Насан туршийн боловсролын үндсэн багшаар, 9 багш НТБ-ын багшийн ажлыг хавсран гүйцэтгэж байна.

НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХӨТӨЛБӨР:

НТБ-ын багш нар 16-34 насны иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд шаардагдах сургалтыг холбогдох мэргэжлийн байгууллага, хувь хүнтэй хамтран зохион явуулдаг бөгөөд 2017 оны эхний хагас жилд :

ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР:

ХАЯГ:

Дорнод аймаг. Чойбалсан хот. Боловсрол соёл урлагийн газар

БСУГ-ын дарга А.Нансалмаа – 99037701, 70583674

БСУГ-ын Боловсролын албаны ахлах мэргэжилтэн Ш.Мандах -99578989, 88577474

Имэйл хаяг: dornod@ncle.edu.mn