Боловсон хүчин

Боловсон хүчин

БСШУСЯ-ны харьяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төв нь захиргаа, сургалт судалгаа арга зүй, техник гэсэн гурван үндсэн албатай. Сургалт судалгааны алба нь иргэдээс боловсролын хэрэгцээний судалгаа авах, боловсруулах, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөр, сургалтын агуулга арга зүйг боловсруулах, сургалтын материал, хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх, сургалт зохион байгуулах үндсэн чиг үүрэгтэй.

Албан хаагчид

  • Нэр
  • Албан тушаал
  • Цахим хаяг
  • Т.Ижилхэн
  • Хүний нөөц-Бичиг хэргийн ажилтан
  • info@ncle.edu.mn