Насан туршийн боловсролын багш нарыг сургагч багшаар бэлтгэх сургалт болж байна.

Насан туршийн боловсролын багш нарыг сургагч багшаар бэлтгэх сургалт болж байна.

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дүрэм, Стратеги-2020, 2020 онд байгуулсан МУЗН, ОБЕГ-ын хамтран ажиллах гэрээ зэрэг баримт бичгийг үндэслэн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах үүрэг бүхий “Сайн дурын бүлэг”-ийг сургах, сургагч багш бэлтгэх зорилгоор МУЗХ, ОБЕГ-тай хамтран Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, мэдлэг чадвар олгох онол, дадлага, сургуулилт хосолсон сургалтыг 2020 оын 9 дүгээр сарын 22-25-ны өдрүүдэд МУЗХ-ний Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн бааз зусланд зохион байгуулж байна.

Тус сургалтад бүсийг төлөөлж Говь-Алтай, Хөвсгөл, Өмнөговь, Өвөрхангай, Дорнод, Дархан Уул аймгийн насан туршийн боловсролын 30 багш, улаан загалмайн сайн дурын 37 ажилтан хамрагдаж байна.

Сэтгэгдлүүд