Насан туршийн боловсролын төвүүдээр 1000 ахмадыг мэдээлэл технологийн сургалтад хамруулна.

Насан туршийн боловсролын төвүүдээр 1000 ахмадыг мэдээлэл технологийн сургалтад хамруулна.

Сэтгэгдлүүд