Теле хичээлийг STAR HD телевизээр хүлээн авч үзээрэй.

Теле хичээлийг STAR HD телевизээр хүлээн авч үзээрэй.

Монгол Улсын 21 аймаг, 330 суманд Супервишн кабелийн телевиз, MNBC агаарын олон сувгийн телевиз, SkyMedia, Univision IPTV, орон нутагт DDish-ийн антеннаар HD форматаар Насан туршийн боловсролын теле хичээл бэлтгэн хүргэж байна.
Энэхүү теле хичээлд дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтад хамрагддаг иргэд, гадаад оронд амьдардаг Монгол иргэдийн хүүхэд, ерөнхий боловсрол нөхөн эзэмших, бие даан суралцах хүсэлтэй иргэд 2020 оны 02 дугаар сарын 17-21-ний өдөр бүрийн 10:45, 12:45, 16:45 цагуудад тус тус хамрагдах боломжтой.
Эдгээр хичээлийг нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд бидэнтэй хамтран бэлтгэн түгээж байгаа STAR HD телевизийнхэнд баярлалаа.
#StarHD

Сэтгэгдлүүд