2020 оны 02 дугаар сарын 17-ноос 21-нд Star TV-ээр гарах Насан туршийн боловсролын телевизийн хичээлийн хуваарь

2020 оны 02 дугаар сарын 17-ноос 21-нд Star TV-ээр гарах Насан туршийн боловсролын телевизийн хичээлийн хуваарь

Насан туршийн боловсролын төвүүдэд явагддаг Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтад хамрагддаг иргэд/ гадаадад суралцдаг мөн сургуульд огт суугаагүй, сургууль завсардсан, бүх нийтийн ерөнхий боловсрол нөхөн эзэмших, бие даан суралцах хүсэлтэй иргэд г.м /-ээс ирсэн хүсэлтийн дагуу Насан туршийн боловсролын теле хичээлийг бэлтгэн хүргэж байна.
Энэ хичээлийг нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд хамтран бэлтгэн түгээж байгаа Стар телевизийн хамт олонд баярлалаа. Насан туршийн боловсролын теле хичээлийг доорх хуваарийн дагуу хүлээн авч үзнэ үү.

Энэ хичээлүүдийг нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд хамтран бэлтгэн түгээж байгаа Стар телевизийн хамт олонд баярлалаа. StarTVMongolia

Сэтгэгдлүүд