Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн захирал Л.Болортунгалаг Увс аймагт ажиллаж байна.

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн захирал Л.Болортунгалаг Увс аймагт ажиллаж байна.

Сэтгэгдлүүд